Bouře (Opera)
Dne 15.10.1920 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Vrchlický
Inscenátoři
Role
Prospero: Václav Novák (Vlastní)
Miranda: Blažena Aschenbrennerová (Vlastní)
Duch Ariel: Ema Miřiovská (Vlastní)
Alonso: Jan Fifka (Vlastní)
Fernando: Miloslav Jeník (Vlastní)
Sebastiano: Karel Hruška (Vlastní)
Antonio: Bedřich Bohuslav (Vlastní)
Gonzalo: Bohumil Soběský (Vlastní)
Adriano: Karel Lažanský (Vlastní)
Kaliban: Emil Pollert (Vlastní)
Trinkulo: Antonín Lebeda (Vlastní)
Stefano: Vilém Zítek (Vlastní)
První duch: Markéta Letnianská (Vlastní)
Druhý duch: Marie Crhová (Vlastní)
Třetí duch: Karla Brodecká (Vlastní)
Čtvrtý duch: Helena Towarnická (Vlastní)
Na paměť 20. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha.