Slaměný klobouk (Činohra)
Dne 21.09.1924 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie: Vojta Novák
Scéna: Josef Čapek
Role
Fadinard: