Křídový kruh (Činohra)
Dne 23.02.1927 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Hudba: K. Hiess
Překlad: Eva Vrchlická
Inscenátoři
Dirigent: Josef Lupínek
Scéna: