Dědův odkaz (Opera)
Dne 25.10.1927 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Antonín Klášterský
Inscenátoři
Role
Děd: Jiří Huml (Vlastní)
Jano (Mistr Jan): Richard Kubla (Vlastní)
Silvana: Ema Miřiovská (Vlastní)
Kněžna: Míla Kočová (Vlastní)
Lenka: Marie Šlechtová (Vlastní)
Háta: Marie Rejholcová (Vlastní)
Anča: Marie Crhová (Vlastní)
Šafář: Luděk Mandaus (Vlastní)
Impresario: Bohumil Soběský (Vlastní)
Redaktor "Světla": Emil Pollert (Vlastní)
Redaktor "Záře": Karel Hruška (Vlastní)
První mladá dívka: Zdenka Lázničková (Vlastní)
Druhá mladá dívka: Marie Lamačová (Vlastní)
Hoch: Jaroslav Gleich (Vlastní)
První pán: Josef Wild (Vlastní)
Druhý pán: Václav Zatiranda (Vlastní)
Třetí pán: Alois Gotthart (Vlastní)
Tančí: Luisa Černá (Vlastní), Helena Štěpánková (Vlastní)
Tančí: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Tančí: Emanuel Famíra (Vlastní), Josef Müller (Vlastní)
Tančí: Václav Pohan (Vlastní)
Tančí: baletní sbor (Vlastní)
Janíček: Marie Čermáková (Vlastní)
Fotogalerie
Dědův odkaz - 22.12.1926, Ema Miřiovská (Silvana)
Dědův odkaz - 22.12.1926, Jan Konstantin (Impresario)
Dědův odkaz - 22.12.1926, Naďa (Anna) Kejřová (Anča)