Mnoho povyku pro nic (Činohra)
Dne 13.05.2002 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Don Pedro: Tomáš Petřík (Vlastní)
Benedick: Filip Blažek (Host)
Claudio: Martin Preiss (Vlastní)
Baltazar: Tomáš Racek (Host)
Don John: Ondřej Pavelka (Vlastní)
Borachio: Michal Slaný (Vlastní)
Konrád: Vilém Udatný (Vlastní)
Leonato: Alois Švehlík (Vlastní)
Héró: Kateřina Winterová (Vlastní)
Beatrice: Hana Ševčíková (Vlastní)
Antonio: Jiří Kodet (Vlastní)
Margareta: Sabina Králová (Vlastní)
Ursula: Dana Verzichová (Posluchač DAMU)
Mnich Francis: Karel Pospíšil (Vlastní)
Dogberry: Miroslav Donutil (Vlastní)
Verges: Bronislav Poloczek (Vlastní)
Notář: Miloš Nesvadba (Vlastní)
První stráž: Viktor Dvořák (Posluchač DAMU)
Druhá stráž: Petr Vágner (Externí spolupráce)
Chlapec: Jaroslav Slánský (Posluchač DAMU)
Spolupracovali
Asistent režie: Leona Primová
Pohybová spolupráce: Václav Luks
Fonetická spolupráce: Zdena Palková
Inspicient: Václav Bláha
Korepetitor: Jana Vychodilová
Fotogalerie
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Alois Švehlík, Bronislav Poloczek, Miroslav Donutil)
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Filip Blažek)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Hana Ševčíková, Alois Švehlík)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Hana Ševčíková, Dana Verzichová, Alois Švehlík)
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Kateřina Winterová, Martin Preiss)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Martin Preiss, Alois Švehlík, Tomáš Petřík)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 (Tomáš Petřík, Martin Preiss, Alois Švehlík, Filip Blažek)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Alois Švehlík (Leonato), Jiří Kodet (Antonio)
Foto: Oldřich Pernica
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Andrea Bartha - kost. návrhy (1.stráž, Verges, Dogberry, 2.stráž)
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Miroslav Donutil (Dogberry), Bronislav Poloczek (Verges)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, Miroslav Donutil (Dogberry), Bronislav Poloczek (Verges)
Foto: Hana Smejkalová
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999, návrhy kostýmů (Don John, Claudio, Benedick, Don Pedro, Baltazar)
Kostýmní a scénické návrhy
Mnoho povyku pro nic - 16.09.1999 Andrea Bartha - návrhy kostýmů (Ursula, Beatrice, Héró, Margareta)