Rusalka (Opera)
Dne 18.10.1930 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Inscenátoři
Role
Rusalka: Zdenka Ziková (Vlastní)
Princ: Vladimír Tomš (Vlastní)
Vodník: Vilém Zítek (Host)
Cizí kněžna: Marie Veselá (Vlastní)
Kuchtík: Marie Crhová (Vlastní)
Hajný: Mirko (Vladimír) Štork (Vlastní)
Lovec: Jan Konstantin (Vlastní)
Čarodějnice: Marta Krásová (Vlastní)
Lesní žínka: Míla Kočová (Vlastní)
Třetí žínka: Marie Pixová (Vlastní)
Jiná žínka: Ota Horáková (Vlastní)
Vilém Zítek j. h.