Rusalka (Opera)
Dne 15.03.1932 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Inscenátoři
Role
Rusalka: Naďa (Anna) Kejřová (Vlastní)
Princ: Jan Berlík (Vlastní)
Vodník: Vilém Zítek (Vlastní)
Cizí kněžna: Marie Veselá (Vlastní)
Kuchtík: Marie Crhová (Vlastní)
Hajný: Karel Hruška (Vlastní)
Lovec: Jan Konstantin (Vlastní)
Čarodějnice: Marta Krásová (Vlastní)
Lesní žínka: Ota Horáková (Vlastní)
Třetí žínka: Marie Pixová (Vlastní)
Jiná žínka: Milada Ševcovicová (Vlastní)