Rusalka (Opera)
Dne 27.10.1934 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Kvapil
Inscenátoři
Role
Rusalka: Marie Šponarová (Vlastní)
Princ: Richard Kubla (Vlastní)
Vodník: Václav Marek (Vlastní)
Cizí kněžna: Marie Veselá (Vlastní)
Kuchtík: Ema Miřiovská (Vlastní)
Hajný: Karel Hruška (Vlastní)
Lovec: Stanislav Muž (Vlastní)
Čarodějnice: Marie Šlechtová (Vlastní)
Lesní žínka: Marie Budíková (Vlastní)
Třetí žínka: Marie Pixová (Vlastní)
Jiná žínka: Ota Horáková (Vlastní)