Modrý květ (Balet)
Dne 06.01.1938 v 16:00
Národní divadlo
Předloha
Derniéra odp. Uvedeno v předvečer 75. výr. otevření Prozatímního divadla a 54. výr. otevření ND.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Adolf Wenig st.
Inscenátoři
Role
Slávek: Stanislav Neumann (Vlastní)
Jarča: Vlasta Podrabská (Vlastní)
Tonda: Ladislav Pešek (Vlastní)
Karlík: Jiří Andrs (Vlastní)
Frantík: František (Serafin) Bubla (Vlastní)
Dědeček: Karel Kolár (Vlastní)
Švec Stejskal: František Jásek (Vlastní)
Děvče-zpěvačka: Štěpánka Štěpánová (Vlastní)
Stará Ježková: Růžena Gottliebová (Vlastní)
Sněhulák: František Moravec (Vlastní)
Mikuláš: Josef Loskot (Vlastní)
Anděl: Marie Krečmerová (Vlastní)
Čert: Alois Gotthart (Vlastní)
Policajt: Josef Celerin (Vlastní)
Pomocník: Alois Vyskočil (Vlastní)
Lampář: Václav Meisner (Vlastní)
Pán v dobré náladě: Hynek Lažanský (Vlastní)
Maminka: Božena Kozlíková (Vlastní)
Dědeček Spánek: Karel Kolár (Vlastní)
Ponocný: Josef Celerin (Vlastní)
Purkmistr: Hanuš Thein (Vlastní)
Starý kejklíř: Antonín Novotný (Vlastní)
Mladý kejklíř: Jiří Andrs (Vlastní)
Mladá kejklířka: Růžena Píšová (Vlastní)
Purkmistrová: Hana Dostalová (Vlastní)
Ježibaba: Růžena Gottliebová (Vlastní)
Hospodský: Adolf Slunéčko (Vlastní)
Nahluchlý občan: Hynek Lažanský (Vlastní)
Modrý květ: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Loktibrada: František Roland (Vlastní)
Havran: Karel Pirník (Vlastní)
Palička v hmoždíři: František Karhánek (Vlastní)
Zlá myšlenka: Eva Vrchlická ml. (Vlastní)
Lesní skřivan: Blanka Svobodová (Vlastní)
Kos: Ema Miřiovská (Vlastní)
Pěnkava: Štěpánka Štěpánová (Vlastní)
Strnad: Marta Beranová (Vlastní)
Hejtman loupežníků: Karel Hruška (Vlastní)
Kuba: Emil Bergmann (Vlastní)
Franta: Jaroslav Kubala (Vlastní)
Jíra: Vadim Baldin (Vlastní)
Vávra: Řehoř Vasilijev (Vlastní)
Honza: František Velebný (Vlastní)
Lesní víla: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Lesní muž: Vadim Baldin (Vlastní)
Čmelák: Karel Pirník (Vlastní)
Pavouk-Princ: František Karhánek (Vlastní)
Král: František Roland (Vlastní)
Královna: Julie Waldeková (Vlastní)
Princezna: Jelizaveta Nikolská (Vlastní)
Maršálek: Josef Loskot (Vlastní)
I. dvorní dáma: Zdenka Zabylová (Vlastní)
I. dvorní pán: Karel Pirník (Vlastní)
Dvořan: František Karhánek (Vlastní)
Zlá myšlenka: Zdeňka Palečková (Vlastní)
Fotogalerie
Modrý květ - 17.11.1937, František Karhánek (Pavouk-Princ), Jelizaveta Nikolská (Princezna)
Foto: Josef Heinrich
Modrý květ - 17.11.1937, Zdenka Zabylová (I. dvorní dáma), Karel Pirník (I. dvorní pán)
Foto: Josef Heinrich