Řezbář Ukřižovaného (Činohra)
Dne 04.04.1943 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři