Prodaná nevěsta (Opera)
Dne 05.07.1948 v 15:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Dirigent: Rudolf Vašata
Choreografie: Joe (Josef) Jenčík
Sbormistr: Neuveden
Role
Krušina: Josef Křikava (Vlastní)
Ludmila: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Mařenka: Marie Budíková (Vlastní)
Mícha: Stanislav Muž (Vlastní)
Háta: Marie Veselá (Vlastní)
Vašek: Oldřich Kovář (Vlastní)
Jeník: Antonín Votava (Vlastní)
Kecal: Hanuš Thein (Vlastní)
Principál: Jaroslav Rohan (Vlastní)
Esmeralda: Jarmila Malá (Vlastní)
Indián: Emil Bergmann (Vlastní)
Polku tančí: Anna Buriánová (Vlastní)
Polku tančí: Oldřich Stodola (Vlastní)
Polku tančí: baletní soubor (Vlastní)
Furianta tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Furianta tančí: Jiřina Burianová (Vlastní), Anna Buriánová (Vlastní)
Furianta tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Furianta tančí: Věra Michlová (Vlastní)
Furianta tančí: Marie Šturcová (Vlastní)
Furianta tančí: Oldřich Stodola (Vlastní)
Furianta tančí: Emil Bergmann (Vlastní), baletní soubor (Vlastní), Zbyněk Vaněk (Vlastní), Karel Nedbal (Vlastní)
Skočnou tančí: Naděžda Sobotková (Vlastní), Marie Šturcová (Vlastní), Věra Michlová (Vlastní), Jiřina Malkovová (Vlastní), Eva Kavková (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Oldřich Stodola (Vlastní), Karel Nedbal (Vlastní)
Skočnou tančí: Emil Bergmann (Vlastní), Zbyněk Vaněk (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
1. kluk: Hana Kaincová (Vlastní)
2. kluk: Zdenka Kulveitová (Vlastní)
U příležitosti XI. všesokolského sletu.
Fotogalerie
Prodaná nevěsta - 25.09.1943 Jarmila Novotná (Mařenka)
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, Beno Blachut (Jeník)
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, divadelní cedule
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, divadelní cedule (repríza)
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, divadelní cedule (repríza)
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, Jaroslav Gleich (Jeník), Jarmila Novotná (Mařenka)
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, Josef Vojta (Jeník)
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, Marie Budíková (Mařenka)
Foto: Josef Heinrich
Prodaná nevěsta - 25.09.1943, sborová scéna
Foto: Josef Heinrich