Tannhäuser (Opera)
Dne 25.01.1956 v 19:00
Smetanovo divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Wagner
Překlad: Jaroslav Vogel
Inscenátoři
Role
Heřman: Eduard Haken (Vlastní)
Tannhäuser: Jaroslav Stříška (Vlastní)
Biterolf: Jiří Joran (Vlastní)
Reinmar: Josef Celerin (Vlastní)
Alžběta: Štěpánka Jelínková (Vlastní)
Venuše: Marie Podvalová (Vlastní)
Mladý pastýř: Vlasta Ployharová (Host)
Bacchanale tančí: František Halmazňa (Vlastní), baletní soubor (Vlastní)
Bacchanale tančí: Marta Synáčková (Vlastní)
Bacchanale tančí: Libuše Stejskalová (Vlastní)
Bacchanale tančí: Dagmar Špryslová (Vlastní)
Bacchanale tančí: Hana Šulcová (Vlastní)
Wolfram z Eschenbachu: Teodor Šrubař (Vlastní)
Walther z Vogelweide: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Jindřich Písař: Antonín Zlesák (Vlastní)
Páže: Hana Ježková (Posluchač AMU)
Páže: Jarmila Krásová (Posluchač AMU)
Páže: Vlasta Prosová (Posluchač AMU)
Páže: Věra Voříšková (Posluchač AMU)
Walther z Vogelweide: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Wolfram z Eschenbachu: Teodor Šrubař (Vlastní)
Spolupracovali
Hlavní inspicient: Ladislav Szabó
Fotogalerie
Tannhäuser - 26.10.1955 , Karel Kalaš (Heřman)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955 ,Antonín Votava(Jindřich Písař)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955 ,Antonín Zlesák(Walther)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955 ,Jaroslav Gleich(Walther)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955 ,Jaroslav Horáček(Reinmar)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955 ,Přemysl Kočí(Wolfram)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955, Jaroslav Stříška(Tannhäuser),Rudolf Asmus(Biterolf)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955, Lubomír Havlák (Tannhäuser)
Tannhäuser - 26.10.1955,celková scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,celková scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Drahomíra Tikalová(Alžběta)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Eduard Haken(Heřman)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,František Tröster(návrh scény II. dějství)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,František Tröster(scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Ivo Žídek(Walther)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Jaroslav Stříška(Tannhäuser)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Jiří Joran(Biterolf)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Ludmila Dvořáková(Alžběta)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Ludmila Dvořáková(Alžběta)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Marie Podvalová(Venuše)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Rudolf Asmus(Biterolf)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Teodor Šrubař(Wolfram)
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Teodor Šrubař(Wolfram), operní sbor
Foto: Jaromír Svoboda
Tannhäuser - 26.10.1955,Zdenka Hrnčířová(Venuše)
Foto: Jaromír Svoboda