Boris Godunov (Opera)
Dne 08.11.1974 v 19:00
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor - sbormistr Markéta Kühnová. Obraz Vasila Blaženého upravil Ippolitov Ivanov.
Inscenátoři
Role
Boris Godunov: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Pimen: Karel Petr (Host)
Rangoni: Karel Hanuš (Vlastní)
Varlaam: Bohuslav Maršík (Vlastní)
Misail: Alfréd Hampel (Vlastní)
Nikitič: Stanislav Michler (Vlastní)
Jurodivý: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Miťucha: Miroslav Šindelář (Vlastní)
Jezuita: Miroslav Šindelář (Vlastní), Karel Macho (Vlastní)
Jezuita: Vojtěch Svoboda (Vlastní), Miroslav Hába (Vlastní)
Xenie: Zora Jehličková (Vlastní)
Chůva: Růžena Radová (Vlastní)
Ščelkalov: Josef Heriban (Vlastní)
Strážný: Jiří Joran (Vlastní)
Bojar Chruščov: Jaroslav Zvěřina (Vlastní)
Fjodor: Marie Veselá (Vlastní)
Kníže V. I. Šujskij: Zdeněk Jankovský (Vlastní)
Lžidimitrij: Ivo Žídek (Vlastní)
Marina z Mníšku: Libuše Márová (Vlastní)
Šenkýřka: Jaroslava Procházková (Vlastní)
Osobní bojar: Karel Dobr (Vlastní)
Spolupracovali
NOVĚ STUDOVÁNO NA POČEST VÝROČÍ VELKÉ ŘÍJNOVÉ SOCIALISTICKÉ REVOLUCE
Fotogalerie
Boris Godunov - 07.11.1974 (Miroslav Frydlewicz, Antonín Švorc, Beno Blachut)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974 (Zora Jehličková, Růžena Radová, Marie Veselá)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Antonín Švorc (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Eduard Haken (Pimen)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Jaroslav Horáček (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Karel Berman (Rangoni)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Libuše Márová (Marina z Mníšku), Ivo Žídek (Lžidimitrij)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Rudolf Vonásek (Jurodivý)
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Boris Godunov - 07.11.1974, Věra Starková (Fjodor), Antonín Švorc (Boris Godunov)
Foto: Jaromír Svoboda