Tajemství (Opera)
Dne 18.06.1988 v 14:00
Národní divadlo
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Eliška Krásnohorská