La Gioconda
Fotogalerie
La Gioconda 08.03.1997 celková scéna z 2. jednání, Tamara Kucenko (La Gioconda)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 celková scéna z 2. jednání, V. Chmelo (Barnaba), M. Švejda (Enzo Grimaldo)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 celková scéna z 3. jednání (Tamara Kucenko, Jana Sýkorová, Igor Jan)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Dalibor Janota (Isepo), Vladimír Chmelo (Barnaba), Petr Izbaš (Zuane)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Ivan Urbas (Alvise Badoero), Yvona Škvárová (Laura Adorno)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Jindřiška Rainerová (Laura Adorno)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Jiří Sulženko (Alvise Badoero)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Ladislav Mlejnek (Alvise Badoero)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Ladislav Mlejnek (Alvise Badoero), Jindřiška Rainerová (Laura Adorno)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Miroslav Švejda (Enzo Grimaldo), Vladimír Chmelo (Barnaba)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Pavel Kamas (Barnaba), Igor Jan (Enzo Grimaldo)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Pavel Kamas (Barnaba), Luděk Koverdynský (Zuane)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 sborová scéna z 1. jednání
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 T. Kucenko (La Gioconda), P. Kamas (Barnaba), L. Havlák (Isepo)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 T. Menaždinova (La Gioconda), V. Chmelo (Barnaba), V. Páchová (La Cieca)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tahira Menaždinova (La Gioconda), Věra Páchová (La Cieca)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda), Jana Sýkorová (La Cieca)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda), Pavel Kamas (Barnaba)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda), Pavel Kamas (Barnaba)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Tamara Kucenko (La Gioconda), Yvona Škvárová (Laura Adorno)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Věra Páchová, Tahira Menaždinova, Vladimír Chmelo, Ladislav Mlejnek
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Vladimír Chmelo (Barnaba)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Vladimír Chmelo (Barnaba), Tahira Menaždinova (La Gioconda)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Y. Škvárová (Laura Adorno), T. Kucenko (La Gioconda), I. Jan (Enzo Grimaldo)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Yvona Škvárová (Laura Adorno), Igor Jan (Enzo Grimaldo)
Foto: Oldřich Pernica
La Gioconda 08.03.1997 Yvona Škvárová (Laura Adorno), Igor Jan (Enzo Grimaldo)
Foto: Oldřich Pernica