Bloudění Jindřicha od Věže
Role
Maestro Benvenuto: Václav Vydra st.
Jindřich od Věže: Ladislav Boháč
Sobek: Jan Pivec
Elbruš: Karel Houska
Frenclin: Josef Gruss
Jan Štuka: Karel Kolár
Albert Štuka: Bohumil Vávra
Ješek od Kamene: Ladislav Pešek
Doktor: Karel Šott
Kostelník: Stanislav Neumann
Bratr Jan: Karel Houska
První halapartník: Eduard Blažek
Druhý halapartník: František Velebný
Řezník: Jiří Krejza
Měšťan: Viktor Roubal
První žena z lidu: Marie Ježková
Druhá žena z lidu: Vlasta Zelenková
Třetí žena z lidu: Růžena Lysenková, Pavla Moorová
Čtvrtá žena z lidu: Jarmila Balašová
Pátá žena z lidu: Pavla Moorová, Neuveden