Otroci
Role
Glaber: Rudolf Deyl
Spartakus: Roman Tuma
Prvý vyslanec: Alexander Třebovský
Druhý vyslanec: Saša Rašilov
Dozorce otroků: Eugen Viesner
Hlasatel: Emil Focht
Římský setník: Otto Rubík
Pobočník: František Roland
Prvý římský posel: František Gerlický
Druhý římský posel: Eugen Viesner
Prvý Říman: Florentin Steinsberg
Druhý Říman: Karel Váňa
Antioch Syřan: František Forman
Římský stařec: Florentin Steinsberg
Vůdce sboru: Václav Vorel