Karel a Anna
Role
Ruská stráž: Karel Kolár
Německý zajatec: Josef Jeníček
Německý zajatec: Ladislav Boháč
Ruský dozorce nad zajatci: František Roland
Mariina sestra: Eugena Engelbertová
Její muž: Gabriel Hart