Louisa (Opera)
Národní divadlo, od 03.10.1932 do 04.09.1933 (13x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Gustave Charpentier
Role
Blanche : Marie Crhová
Malá hadrářka : Milada Ševcovicová
Skládačka novin : Zdenka Hudečková, Marie Sregová
Marguerita : Marie Zajíčková
Tanečnice : Zdenka Zabylová
Pletačka židlí : Pavla Švandová
Zelenářka : Marie Zvěřinová
Jiná zelenářka : Marie Petridesová
Prodavačka žabince : Zdeňka Jirsová
Julien : Jan Berlík
Noční tulák - Král bláznů : Mirko Štork
Hadrář : Emil Pollert
Správkář : Josef Celerin, Neuveden
Písničkář : Jaroslav Gleich, Leon Geitler
Malíř : Josef Křikava
Mladý básník : Karel Hruška
Filosof : Hanuš Thein
Jiný filosof : Václav Rabas
Strážník : Václav Marek
Jiný strážník : Vladimír Žďárský
Vetešník : Josef Mužík
Zelenář : Augustin Trefil