Tři vlasy děda Vševěda (Opera)
Národní divadlo, od 28.10.1948 do 10.04.1949 (9x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. O 358a obsahuje následující listinný a fotografický materiál:
- cedule
- sada čb fotografií
- programový sešit
- výstřižky z tisku
- smlouva o provozování díla s manželkou skladatele
- rozpočet scény a kostýmů
Rekonstrukce a instrumentace: Zbyněk Vostřák
Textové a hudební úpravy
Autor lib