Figarova svatba (Opera)
Tylovo divadlo, od 17.04.1975 do 21.06.1977 (15x)
Nastudováno v italském originále. Rakouský autor.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Lorenzo da Ponte
Inscenátoři
Spolupracovali