Sen noci svatojanské (Činohra)
Národní divadlo, od 22.12.1907 do 29.03.1908 (6x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Rudolf Zamrzla
Role
Demetrius : Emil Focht
Kdoulička : Alois Sedláček
Švihlík : Eugen Viesner
Klubko : Karel Mušek
Piskálek