Carmen (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 03.10.1998 do 14.06.2003 (124x)
Předloha
Popis
OBNOVENÉ NASTUDOVÁNÍ

Libreto podle novely Prospera Mériméa

Nastudováno ve francouzském originále s recitativy Ernesta Girauda

Práva k provozování díla: Nakladatelství ALKOR - EDITION KASSEL

Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha
Dětský pěvecký sbor Radost Praha - Pueri gaudentes pod vedením Vladislava a Zdeny Součkových (od 9. představení uváděn jako chlapecký sbor Pueri gaudentes pod vedením Zdeny Součkové) a externí sbor SOP
Textové a hudební úpravy
Role