Schovávaná na schodech (Činohra)
Stavovské divadlo, od 18.04.1931 do 21.06.1931 (11x)
Popis
Archivní složka sign. Č 1015a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- smlouva s překladatelem Františkem Kubkou z r. 1927, v jeho překladu hra nebyla uvedena
- smlouva s Vítězslavem Nezvalem
- viz též P 1476K korespondence s V. Nezvalem
- interní žádost o schválení hry intendancí ND
- čb fotografie (celky scény)

Pracovní text hry (v neuvedeném překladu Fr. Kubky) v knihovně archivu ND, sign. r 146-149
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3418
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 444
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 445
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 3141
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Don Diego : František Roland
Don Juan : Ladislav Boháč
Don Felix : Roman Tuma
Don Cesar : Bedřich Karen
Ottavio : Ladislav Pešek
Beatrice : Zdenka Baldová
Gonzalo : Karel Kolár
Mosquito : Hugo Haas
Soudní sluha : František Velebný
Soudní písař : Karel Jelínek