Sborový koncert (Kühnův dětský sbor a Český pěvecký sbor) (Koncert)
Dne 01.06.1944 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Jaro jede - Boleslav Vomáčka
Písně pro dětský sbor - František Škvor
Otče náš - Emil Axman
Oblačný pták - Josef Bohuslav Foerster
Polka jede - Otakar Zich
Inscenátoři
Sbormistr: Jan Kühn
Role
Hra na klavír: Marie Knotková (Host)
Hra na klavír: Jiří Pinkas (Host), Marie Knotková (Host)