Dalibor (Opera)
Dne 14.05.1922 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Josef Wenzig
Inscenátoři
Role
Vladislav: Jan Konstantin (Vlastní)
Dalibor: Theodor Schütz (Vlastní)
Budivoj: Bohumil Soběský (Vlastní)
Beneš: Vilém Zítek (Vlastní)
Vítek: Karel Hruška (Vlastní)
Jitka: Marie Crhová (Vlastní)
Soudce: Hynek Lažanský (Vlastní)
Pořádá Ústřední organisace poštovního úřednictva dopravního pro republiku československou v Praze na paměť 50tiletého výročí založení zemských spolků poštmistrů v Čechách, na Moravě a ve Slezku a 50tileté činnosti českých žen ve službě státní poštovní a telegrafní.
Fotogalerie
Dalibor - 07.06.1910, Arnold Flögl (Beneš)
Dalibor - 07.06.1910, Bohumil Soběský (Vladislav)
Dalibor - 07.06.1910, Bohumil Soběský (Vladislav)
Dalibor - 07.06.1910, Ema Miřiovská (Jitka), Karel Kügler (Vítek)
Dalibor - 07.06.1910, Emil Burian (Vladislav)
Foto: Karel Váňa
Dalibor - 07.06.1910, Hynek Lažanský (Soudce)
Foto: Karel Váňa
Dalibor - 07.06.1910, Christina Morfová (Milada)
Dalibor - 07.06.1910, Jiří Huml (Beneš)
Foto: Karel Váňa
Dalibor - 07.06.1910, Karel Kügler (Vítek), Milena Štefancová (Milada), Ema Miřiovská (Jitka)
Dalibor - 07.06.1910, Milena Štefancová (Milada)
Dalibor - 07.06.1910, Milena Štefancová (Milada)
Dalibor - 07.06.1910, Theodor Schütz (Dalibor)
Dalibor - 07.06.1910, Theodor Schütz (Dalibor)
Dalibor - 07.06.1910, Theodor Schütz (Dalibor)
Dalibor - 07.06.1910, Vilém Zítek (Budivoj)
Foto: Karel Váňa
Dalibor - 07.06.1910, Vlasta Loukotková (Jitka), Karel Kügler (Vítek)
Dalibor - 07.06.1910, Vlasta Loukotková (Jitka), Karel Kügler (Vítek)