Karel a Anna (Činohra)
Dne 08.10.1929 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie: Vojta Novák
Scéna: Zdeněk Rykr
Role
Karel: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
Richard: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Anna: Eva Vrchlická (Vlastní)
Ruská stráž: Karel Kolár (Vlastní)
Německý zajatec: Josef Jeníček (Vlastní)
Německý zajatec: Ladislav Boháč (Vlastní)
Ruský dozorce nad zajatci: František Roland (Vlastní)
Marie: Božena Půlpánová (Vlastní)
Mariina sestra: Eugena Engelbertová (Vlastní)
Její muž: Gabriel Hart (Vlastní)