Eugen Oněgin (Opera)
Dne 28.04.1932 v 19:30
Národní divadlo
Inscenátoři
Role
Larina: Marie Šlechtová (Vlastní)
Olga: Marie Pixová (Vlastní)
Filipěvna: Marta Krásová (Vlastní)
Lenský: Jan Berlík (Vlastní)
Kníže Gremin: Vilém Zítek (Vlastní)
Major: Hanuš Thein (Vlastní)
Zářecký: Bohumil Soběský (Vlastní)
Triquet: Karel Hruška (Vlastní)
Taťana: Marie Šponarová (Vlastní)
Eugen Oněgin: Bedřich Plaške (Host)
Guillot: Antonín Novotný (Vlastní)
Spolupracovali
Režijní dozor : Hanuš Thein, Neuveden
Bedřich Plaške, čestný člen Národního divadla.