Mína z Barnhelmu (Činohra)
Dne 24.03.1944 v 19:00
Vinohradské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Režie: Karel Dostal
Scéna: Jan Sládek
Role
Major z Tellheimu: Ladislav Boháč (Vlastní)
Mína z Barnhelmu: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Fanynka: Vlasta Matulová (Vlastní)
Just: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Pavel Werner: Jan Pivec (Vlastní)
Hrabě z Bruchsallu: Karel Černý (Vlastní)
Hostinský: František Smolík (Vlastní)
Riccaut de Marliniere: Ladislav Pešek (Vlastní)
Dáma ve smutku: Marie Ježková (Vlastní)
Sluha Míny z Barnhelmu: Eduard Blažek (Vlastní)
Vojenský posel: Vítězslav Bartoš (Vlastní)
Hoch: Václav Hach (Výpomocný host činohry)
Sluha: Josef Novák (Výpomocný host činohry)
Fotogalerie
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, František Smolík (Hostinský), Jaroslav Průcha (Just)
Foto: Josef Heinrich
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, Jan Pivec (Pavel Werner)
Foto: Josef Heinrich
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, Jiřina Šejbalová (Mína z Barnhelmu)
Foto: Josef Heinrich
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, Ladislav Boháč (Major z Tellheimu)
Foto: Josef Heinrich
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, Ladislav Pešek (Riccaut de Marliniere)
Foto: Josef Heinrich
Mína z Barnhelmu - 16.03.1944, Vlasta Matulová (Fanynka), Jiřina Šejbalová (Mína z Barnhelmu)
Foto: Josef Heinrich