Šelma sedlák (Opera)
Dne 13.09.1945 v 19:00
Stavovské divadlo
Dvořákův jubilejní cyklus (II. večer).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Josef Otakar Veselý
Inscenátoři
Role
Kníže: Teodor Šrubař (Vlastní)
Kněžna: Ludmila Červinková (Vlastní)
Martin: Luděk Mandaus (Vlastní)
Bětuška: Milada Jirásková (Vlastní)
Veruna: Marie Veselá (Vlastní)
Václav: Oldřich Kovář (Vlastní)
Jeník: Jindřich Blažíček (Vlastní)
Berta: Miloslava Fidlerová (Vlastní)
Jan: Karel Hruška (Vlastní)
Polka ve 2. jednání: Helena Holečková (Vlastní)
Polka ve 2. jednání: Antonín Landa (Vlastní), baletní sbor (Vlastní)
Pro ÚRO.