Prodaná nevěsta (Opera)
Dne 07.11.1954 v 19:00
Smetanovo divadlo
V předvečer 75. nar. Zdeňka Nejedlého. Po dvoutisící.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Role
Krušina: Rudolf Jedlička (Vlastní)
Ludmila: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Mařenka: Miloslava Fidlerová (Vlastní)
Mícha: Jiří Schiller (Vlastní)
Háta: Marta Krásová (Vlastní)
Vašek: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Jeník: Jaroslav Gleich (Vlastní)
Kecal: Eduard Haken (Vlastní)
Esmeralda: Magda Špaková (Vlastní)
Indián: Bohumil Turek (Vlastní)
Polku tančí: Václava Vorlová (Vlastní)
Polku tančí: Věra Nollová (Vlastní)
Polku tančí: Karel Lukšík (Vlastní), Vladimír Nový (Vlastní)
Polku tančí: baletní soubor (Vlastní)
Furianta tančí: Václava Vorlová (Vlastní)
Furianta tančí: Jiřina Šiklová (Vlastní)
Furianta tančí: František Halmazňa (Vlastní), baletní soubor (Vlastní)
Skočnou tančí: N. Krásová (Vlastní), I. Pejšková (Vlastní)
Skočnou tančí: Jiřina Schillerová (Vlastní), Marie Šiklová (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Vladimír Nový (Vlastní), Václav Mařík (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Magda Špaková (Vlastní)
Skočnou tančí: Jaroslav Rohan (Vlastní), Bohumil Turek (Vlastní)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Skočnou tančí: Neuveden (Neuvedeno)
Principál komediantů: Jaroslav Rohan (Vlastní)
Spolupracovali
K 37. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Fotogalerie
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Antonín Votava (Jeník), Karel Kalaš (Kecal)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 baletní scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Beno Blachut (Jeník), Štefa (Štěpánka) Petrová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Bohumír Vích (Vašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Drahomíra Tikalová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Drahomíra Tikalová (Mařenka), Oldřich Kovář (Vašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 E. Haken, V. Bednář, Š. Petrová, L.Hanzalíková, M. Krásová
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 František Filipovský (Principál)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Ivo Žídek (Jeník), Miloslava Fidlerová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Ivo Žídek (Jeník), Štefa (Štěpánka) Petrová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 J. Pechová (Esmeralda), O.Kovář (Vašek), K.Hruška (Principál)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Jaroslava Procházková (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Josef Svoboda - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Karel Hruška (po 100. Principálem -04.03.1953)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Marta Krásová (Háta), Karel Kalaš (Mícha)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Marta Krásová (Háta), Ludmila Hanzalíková (Ludmila)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Miloslava Fidlerová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Rudolf Asmus (Kecal)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Rudolf Asmus (Kecal)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Rudolf Jedlička (Krušina)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Rudolf Vonásek (Vašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Štefa (Štěpánka) Petrová (Mařenka)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953 Zdeněk Otava (Mícha)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953, J. Dobrá (Ludmila), R. Asmus (Kecal), J. Konstantin (Krušina)
Foto: Jaromír Svoboda
Prodaná nevěsta - 09.02.1953, sborová scéna
Foto: Jaromír Svoboda