Boris Godunov (Opera)
Dne 28.01.1979 v 19:00
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor - sbormistr Jiří Chvála.
Inscenátoři
Role
Boris Godunov: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Kníže Vasilij Šujskij: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Pimen: Eduard Haken (Vlastní)
Marina Mníšková: Libuše Márová (Vlastní)
Varlaam: Bohuslav Maršík (Vlastní)
Misail: Alfréd Hampel (Vlastní)
Nikitič: Miroslav Kratochvíl (Vlastní)
Jurodivý: Beno Blachut (Vlastní)
Miťucha: Miroslav Šindelář (Vlastní)
Jezuita: Josef Heriban (Vlastní)
Jezuita: Rudolf Jedlička (Vlastní)
Xenie: Anna Bortlová (Vlastní)
Chůva: Růžena Radová (Vlastní)
Ščelkalov: Josef Heriban (Vlastní)
Krčmářka: Ivana Mixová (Vlastní)
Strážný: Jiří Joran (Vlastní)
Bojar Chruščov: Jaroslav Zvěřina (Vlastní)
Fjodor: Eva Pechánková (Vlastní)
Lžidimitrij: Alexander Dědik (Host)
Osobní bojar: Viktor Kočí (Vlastní)
ZASLOUŽILÝ UMĚLEC BĚLORUSKÉ SSR ALEXANDER DĚDIK, SÓLISTA STÁTNÍHO AKADEMICKÉHO VELKÉHO DIVADLA BĚLORUSKÉ SSR V MINSKU, j. h.