Válka v míru
Role
Valter rytíř ze Steinberka: Josef Šmaha
Artur Buben šl. z Bubnova: Jiří Bittner
Viktor baron Rodovský: Jakub Seifert
Dr Karel Volný: Jakub Vojta Slukov
Konvalinka: Josef Frankovský
Helena Etvösová: Leopoldina Ortová de Pauli
Klára Dolenská: Terezie Šmahová
Pavel Stehlíček: Alois Sedláček
Janko Slupka: Jindřich Mošna
Liduška: Anna Rufferová
Důstojník: František Horník