Piccolomini
Role
Valdštejn: Karel Šimanovský
Octavio Piccolomini: Josef Šmaha
Max Piccolomini: Jakub Seifert
Hrabě Trčka: Jiří Bittner
Tiefenbach: Josef Frankovský
Don Maradas: Otakar Sauer
Deodát: Ondřej Rott
Rytmistr Neuman: Antonín Chlumský
Pan z Questenberka: Pravoslav Řada
Hraběnka Trčková: Otýlie Sklenářová
Vévodkyně z Friedlandu: Matylda Křepelová
Komorník vévody Friedlandského: František Horník
Komorník Octavia Piccolominiho: Hynek Musil
Nadsklepník hraběte Trčky: Jindřich Mošna
První sloužící u hraběte Trčky: Josef Brožek
Druhý sloužící u hraběte Trčky: Alfréd Karbus
Třetí sloužící u hraběte Trčky: František Zápotocký
Čtvrtý sloužící u hraběte Trčky: Karel Pulc