Jan Hančil
Datum narození
15.09.1962
Životopis
Po studiích na Přírodovědecké fakultě (1980-85) vystudoval v letech 1988-93 dramaturgii na DAMU v Praze. V období 1991-94 byl vědeckým tajemníkem Společnosti F. Kafky, posléze manažerem Studia Ypsilon (1994-97). Působí na Katedře autorské tvorby a pedagogiky u prof. Ivana Vyskočila na DAMU (od r. 1993 jako odborný asistent, od r. 2005 docent). Od roku 2006 je děkanem Divadelní fakulty AMU v Praze. Deset let působil jako dramaturg činohry Národního divadla (1997-2007). Spolupracoval na inscenacích – Mamet: Oleana, Bulgakov: Mistr a Markétka (podílel se i na adaptaci), McPherson: Na cestě duchů, Jirásek: Lucerna, Crimp: Venkov, Penhall: Slyšet hlasy, Shakespeare: Coriolanus, Stoppard: Arkádie, Benefice Vlasty Chramostové Tři životy a další. Od začátku 90. let se intenzivně zabývá činností překladatelskou. Z odborné literatury přeložil publikaci Pohyblivý bod P. Brooka, z řady divadelních textů připomeňme například hru S. Tesiche Na otevřené cestě, S. Graye Intenzivní péči, L. Shuea Cizince, Harwoodova Garderobiéra, Carrové Maju. Činohra Národního divadla uvedla v jeho překladech inscenace: Nelson: Dva shakespearovští herci (1995), McPherson: Na cestě duchů (2000), Penhall: Slyšet hlasy (2003), Sheridan: Škola pomluv (2004), O´Brienová: Virginia (2005) a Nicholson: Na ústupu (2005; je dosud na repertoáru v Divadle Kolowrat).
Vedoucí funkce v ND
Dramaturg činohry (SEZONA 2006/2007)
Textové a hudební úpravy
Dva shakespearovští herci premiéra SEZONA 1994/1995 - Překlad
Na cestě duchů (The Weir) premiéra SEZONA 1999/2000 - Překlad
Smrt Hippodamie premiéra SEZONA 2000/2001 - Úprava textu
Slyšet hlasy premiéra SEZONA 2003/2004 - Překlad
Škola pomluv premiéra SEZONA 2004/2005 - Překlad
Virginia (Hra ze života Virginie Woolfové) premiéra SEZONA 2004/2005 - Úprava
Na ústupu premiéra SEZONA 2005/2006 - Překlad
Spaseni premiéra SEZONA 2009/2010 - Překlad
Inscenátor
Mistr a Markétka premiéra SEZONA 1998/1999 - Dramaturgie
Oleanna premiéra SEZONA 1998/1999 - Dramaturgie
Hamlet premiéra SEZONA 1999/2000 - Dramaturgie
Na cestě duchů (The Weir) premiéra SEZONA 1999/2000 - Dramaturgie
Bailegangaire aneb Město beze smíchu premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramaturgie
Komik premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramaturgie
Olga a ďábel premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramaturgie
Smrt Hippodamie premiéra SEZONA 2000/2001 - Dramaturgie
Hotovo, konec! premiéra SEZONA 2001/2002 - Dramaturgie
Lucerna premiéra SEZONA 2001/2002 - Dramaturgie
Rodinné sídlo premiéra SEZONA 2001/2002 - Dramaturgie
Faust, můj hrudník, má přilba premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgie
Venkov premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgie
Coriolanus premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Pokoušení premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Poslední páska premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Slyšet hlasy premiéra SEZONA 2003/2004 - Dramaturgie
Škola pomluv premiéra SEZONA 2004/2005 - Dramaturgie
Tisíc a jedna noc – Příběhy z písku premiéra SEZONA 2004/2005 - Dramaturgie
Virginia (Hra ze života Virginie Woolfové) premiéra SEZONA 2004/2005 - Dramaturgie
Arkádie premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Mimořádné události premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Vladařka závist aneb Zahradníkův pes premiéra SEZONA 2005/2006 - Dramaturgie
Sladké ptáče mládí premiéra SEZONA 2006/2007 - Dramaturgie
Tři životy – Benefice Vlasty Chramostové premiéra SEZONA 2006/2007 - Dramaturgie
Lucerna premiéra SEZONA 2008/2009 - Dramaturgie
Spolupráce na inscenacích
Jako naprostý šílenci premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgická spolupráce
Nebyl jen Hamlet – Benefice Radovana Lukavského premiéra SEZONA 2002/2003 - Dramaturgická spolupráce
Role
Nebyl jen Hamlet – Benefice Radovana Lukavského premiéra SEZONA 2002/2003 - Účinkuje
Plebejci zkoušejí povstání premiéra SEZONA 2003/2004 - Účinkuje
Škola pomluv premiéra SEZONA 2004/2005 - Sluha Lady Sneerwellové, Sluha Josepha Surface
Tisíc a jedna noc – Příběhy z písku premiéra SEZONA 2004/2005 - Kalil