Kulový král (Činohra)
Stavovské divadlo, od 17.04.1948 do 10.12.1948 (24x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Berta Lobo, řečený Kulový král : Zdeněk Štěpánek
Jabach, řečený Pagát Ultimo : Ladislav Pešek
1. člen správní rady Stonova Trustu : Theodor Strejcius
2. člen správní rady Stonova Trustu : Čestmír Řanda, František Velebný
3. člen správní rady Stonova Trustu : Milan Friedl, Vladimír Bičík, Miloš Patočka
4. člen správní rady Stonova Trustu : Jan Plavka
Tajemník Stonův : Emil Konečný
Tajemník Papelendamův : Pravoš Nebeský
Tajemník Lobův : Viktor Roubal
Štěně : Josef Pehr
Vočko : Emil Bolek
Kumanis : Václav Voska
Ředitel věznice : Bohumil Machník
Správce věznice : Theodor Strejcius
Lepší pán : Emil Bolek
Obchodník s pánským prádlem : Bohumil Machník
Spolupracovali
Pohybová spolupráce : Růžena Gottliebová
Fotogalerie
Kulový král - 17.04.1948, Bedřich Karen (Stone)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Emil Bolek (Lepší pán)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Emil Bolek (Vočko)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, František Filipovský (Kníže)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Jiřina Steimarová (Marcella)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Jiřina Steimarová (Marcella)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Josef Gruss (Dr. Stryp)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Ladislav Pešek (Jabach, řečený Pagát Ultimo)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Ladislav Pešek (Jabach, řečený Pagát Ultimo)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Marie Ježková (Paní od pultu)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Miloš Hájek (Senátor)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Vlasta Fabianová (Anka)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Vlasta Fabianová (Anka), Ladislav Pešek (Jabach)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo), Vlasta Fabianová (Anka)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich