Sen v noci Svatojanské (Činohra)
Národní divadlo, od 21.12.1888 do 01.02.1889 (5x)
Veškerou mašinerii řídí strojmistr Jan Denk. Motýly a mušky pracoval Alois Bittner.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Role
Theseus : Jiří Bittner
Lysander : Alois Sedláček
Demetrius : Eduard Vojan
Philostratus : Josef Karel Chramosta
Kdoulička, tesař : František Ferdinand Šamberk
Švihlík, truhlář : Josef Frankovský
Klubko, tkadlec : František Kolár
Piskálek, měchař : Jindřich Mošna
Hubáček, kotlář : Antonín Chlumský
Hladomor, krejčí : Edmund Chvalovský
Oberon : Jakub Seifert
Titanie : Anna Turková
Šotek : Hana Dumková
První víla : Johana Cavallarová
Druhá víla : Anna Veselá
Fazolíček : Bucková
Pavučinka : Chlumská
Molík : Otilka
Hořčičné semínko : Červená
Tance a skupení : Františka ze Schöpfů
Tance a skupení : Marie Zieglerová, Adéla Srnová
Tance a skupení : baletní sbor
Tance a skupení : žáci baletní školy
Spolupracovali
Pohybová spolupráce : Augustin Berger