Benedek (Činohra)
Stavovské divadlo, od 27.11.1936 do 26.01.1937 (23x)
Předloha
Popis
Archivní složka sign. Č 51a obsahuje následující materiál:
- cedule k premiéře
- korespondence interní a s autorem
- smlouva s autorem
- rozpočet výpravy
- dramaturgický posudek (pravděpodobně Františka Götze)
- korespondence s autorem viz též P 1806 K
- sada čb fotografií (celky scény, detaily, portréty, záběry ze zkoušek a s autorem)

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 664
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 727
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 728
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 730
Inscenátoři
Role
Benedek : Bedřich Karen
František Josef I. : Jiří Steimar
Arcivévoda Albrecht : Rudolf Deyl
Julie Benedeková : Leopolda Dostalová
Plukovník Eugen Müller : Ladislav Boháč
Plukovník Neuber : Jan Pivec
Hrabě Creneville : Karel Dostal
Hrabě Henikstein : Ladislav Pešek
Clam Gallas : František Roland
Baron Beck : Zvonimír Rogoz
Matějka : Karel Kolár
Dvorní lokaj : Eduard Blažek
Vojín : Viktor Roubal