Slavnostní matiné k 100. výročí prvního vydání Babičky Boženy Němcové (Ostatní)
Tylovo divadlo, od 29.10.1955 do 29.10.1955 (1x)
Předloha
Slavnostní předehra C dur - Bedřich Smetana
Proslov - k 100. výročí prvního vydání Babičky B. Němcové - Jiřina Otáhalová-Popelová
Ženám českým - Božena Němcová
Božena Němcová bojující - Julius Fučík
Jiřinková polka - Bedřich Smetana
Babička - úryvek - Božena Němcová
Scéna z opery Na Starém bělidle - Karel Kovařovic
Scéna z baletu Viktorka - Zbyněk Vostřák
Babička - scénický úryvek - Božena Němcová
Spolupořádá Výbor československých žen.