Carmen (SOP) (Opera)
Státní opera, od 06.01.2012 do 16.07.2016 (67x)
Předloha
Popis
Orchestr, sbor a balet SO, chlapecký sbor Pueri gaudentes.

Technická realizace scény COM-PARS, spol. s r. o., výroba kostýmů Jaroslava Hejdová, Dagmar Kokišová, Věra Kalašová, Jiří Petr, Krejčovství Cachaine, jevištní technika MPK Stage service, spol. s r. o.

Inscenace neměla oficiální derniéru. Vzhledem k paralelní inscenaci Carmen v budově Národního divadla a vzhledem k nastávající rekonstrukci budovy Státní opery byla v roce 2016 stažena z repertoáru.

Archivní složka sign. O 43k obsahuje následující materiál:
- komplet cedulí - tematiky 140.–206. repríza
- výstřižky z roku 2014
- programová brožura (2004)
- dokumentace zájezdu do Regensburgu 2016 (sign. Z 2807)
Většina materiálů a fotodokumentace inscenace je uložena ve fondu Státní opery Praha: Carmen 2004.
Převzatá inscenace SOP - premiéra 11.3.2004, v SOP odehráno 139 repríz. 1. představení po spojení s ND 6.1.2012 = 140. repríza. V ND odehráno 67 repríz, celkem hráno 206x.
Textové a hudební úpravy
Spolupracovali
Asistent režie : Lubor Cukr, Olga Kyndlová
Hlavní inspicient : Olga Hlavsová
Nápověda : Zdenka Skoupá
Sbormistr Pueri gaudentes : Zdena Součková
Světelný design : Hynek Dörner, Josef Srbek
Vedoucí jevištního provozu : Jan Vinický, Rudolf Krejčí
Vedoucí kostýmní výroby : Ilona Kubíčková