Oresteia (Činohra)
Dne 06.01.1908 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Agamemnon: Jan Vávra (Vlastní)
Klytaimnestra: Ludmila Danzerová (Vlastní)
Aigisthos: František Matějovský (Vlastní)
Kasandra: Anna Suchánková (Vlastní)
Posel: Emil Focht (Vlastní)
Hlídač: Karel Mušek (Vlastní)
Mluvčí kmenů argejských: Pravoslav Řada (Vlastní)
Mluvčí kmenů argejských: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Mluvčí kmenů argejských: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Mluvčí kmenů argejských: Karel Váňa (Vlastní)
Klytaimnestra: Ludmila Danzerová (Vlastní)
Aigisthos: František Matějovský (Vlastní)
Orestes: Karel Želenský (Vlastní)
Elektra: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Pylades: Emil Focht (Vlastní)
Chůva Orestova: Marie Hübnerová (Vlastní)
Sluha: Eugen Viesner (Vlastní)
Mluvčí otrokyň v domě Agamemnonově: Růžena Nosková (Vlastní)
Mluvčí otrokyň v domě Agamemnonově: Anna Červená (Vlastní)
Mluvčí otrokyň v domě Agamemnonově: Zdenka Rydlová (Vlastní)
Orestes: Karel Želenský (Vlastní)
Bůh Foibos Apollon: Rudolf Deyl (Vlastní)
Bohyně Pallas Athéna: Marie Laudová (Vlastní)
Duch Klytaimnestřin: Ludmila Danzerová (Vlastní)
Mluvčí Lític: Jaroslav Hurt (Vlastní)
Mluvčí Lític: Karel Hašler (Vlastní)
Mluvčí Lític: Rudolf Kafka (Vlastní)
Fotogalerie
Oresteia - 29.11.1907, Emil Focht (Posel)
Oresteia - 29.11.1907, Florentin Steinsberg (Mluvčí kmenů argejských)
Oresteia - 29.11.1907, Florentin Steinsberg (Mluvčí kmenů argejských), Karel Mušek (Hlídač)
Oresteia - 29.11.1907, scéna