Most (Činohra)
Dne 16.01.1938 v 19:30
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Modrý strážce pohraniční: František Roland (Vlastní)
Bílý strážce pohraniční: Jan Pivec (Vlastní)
Žena s košíkem: Milada Smolíková (Vlastní)
Chudý mnich: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Človíček: Stanislav Neumann (Vlastní)
Dr. Worms: Václav Vydra st. (Vlastní)
Dr. Fabricius: Josef Gruss (Vlastní)
Viktor Bernex: Ladislav Boháč (Vlastní)
Generál Birkenholm: Otto Rubík (Vlastní)
Edda Rossová: Lída Chválová (Vlastní)
Ministerský zřízenec: Viktor Dintr (Vlastní)
Jean Petral: Rudolf Deyl (Vlastní)
Valentina Petralová: Jarmila Kronbauerová (Vlastní)
Rita: Jiřina Šejbalová (Vlastní)
Hudební skladatel Tibelius: Hugo Haas (Vlastní)
Služebná Petralova: Marie Ježková (Vlastní)
První sluha Petralův: Václav Vorel (Vlastní)
Druhý sluha Petralův: Karel Farský (Vlastní)
Bernard: Eduard Blažek (Vlastní)
Chlapec Viktor: Vladimír Salač (Vlastní)
Bernex: Ladislav Boháč (Vlastní)
Kapitán dálkové plavby Tibelius: Hugo Haas (Vlastní)
První dělník na mostě: Viktor Dintr (Vlastní)
Druhý dělník na mostě: Ervín Švalb (Vlastní)
Dílovedoucí: Eduard Blažek (Vlastní)
První hlídač na mostě: Stanislav Neumann (Vlastní)
Druhý hlídač na mostě: František Velebný (Vlastní)