Král Lear (Činohra)
Dne 23.06.1958 v 20:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Lear: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Kordelie: Marie Tomášová (Vlastní)
Regan: Jarmila Krulišová (Vlastní)
Goneril: Marie Vášová (Vlastní)
Hrabě z Glostru: František Smolík (Vlastní)
Hrabě z Kentu: Jiří Dohnal (Vlastní)
Edgar: Radovan Lukavský (Vlastní)
Edmund: Ilja Racek (Host)
Stařec: František Roland (Vlastní)
Lékař: Bohuš Hradil (Vlastní)
Vévoda burgundský: Emil Konečný (Vlastní)
Šašek: Stanislav Neumann (Vlastní)
Oswald: Soběslav Sejk (Vlastní)
Kuran: Vladimír Kudla (Výpomocný host činohry)
Král francouzský: Vladimír Ráž (Vlastní)
Vévoda albanský: Vladimír Leraus (Vlastní)
Vévoda Kornwallský: Miroslav Doležal (Vlastní)
Šlechtic z průvodu Kordeliina: Josef Mixa (Vlastní)
Rytíř z Learova průvodu: Karel Pech (Vlastní)
Herold: Miroslav Zounar (Výpomocný host činohry)
Posel vévody z Kornwallu: Emil Bolek (Vlastní)
Velitel u Albanského vévody: Luděk Munzar (Vlastní)
Setník ve službách Edmundových: Jan Přeučil (Posluchač AMU)
Služebník vévody z Kornwallu: Václav Švorc (Vlastní)
Posel Kordeliin: Jan Šmíd (Posluchač AMU)
Spolupracovali
Asistent režie: Bohuš Hradil
Inspicient: Viktor Roubal
Fotogalerie
Král Lear - 06.06.1958, František Smolík (Hrabě z Glostru), Emil Konečný (Vévoda burgundský)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, František Smolík, Emil Konečný, Radovan Lukavský, Jaroslav Průcha
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, J. Průcha (Lear), M. Tomášová (Kordelie), R. Lukavský (Edgar)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jarmila Krulišová (Regan), Jaroslav Průcha (Lear)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jarmila Krulišová (Regan), Marie Vášová (Goneril)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jarmila Krulišová (Regan), Vítězslav Vejražka (Edmund)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha (Lear)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha (Lear)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha (Lear), Marie Tomášová (Kordelie)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha (Lear), Radovan Lukavský (Edgar)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha (Lear), Stanislav Neumann (Šašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Jaroslav Průcha, Miroslav Doležal, Emil Konečný
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Marie Tomášová (Kordelie), Jaroslav Průcha (Lear)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Marie Vášová (Goneril)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Marie Vášová (Goneril), Vítězslav Vejražka (Edmund)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Miroslav Doležal (Vévoda Kornwallský), Jarmila Krulišová (Regan)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Oldřich Šimáček - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Radovan Lukavský (Edgar)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Stanislav Neumann (Šašek)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Vítězslav Vejražka (Edmund)
Foto: Jaromír Svoboda
Král Lear - 06.06.1958, Zdeněk Štěpánek (Lear)
Foto: Jaromír Svoboda