Boris Godunov (Opera)
Dne 18.12.1978 v 19:00
Smetanovo divadlo
Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor - sbormistr Jiří Chvála.
Inscenátoři
Role
Boris Godunov: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Kníže Vasilij Šujskij: Miroslav Frydlewicz (Vlastní)
Pimen: Karel Petr (Vlastní)
Marina Mníšková: Naděžda Kniplová (Vlastní)
Varlaam: Bohuslav Maršík (Vlastní)
Misail: Milan Karpíšek (Vlastní)
Nikitič: Stanislav Michler (Vlastní)
Jurodivý: Beno Blachut (Vlastní)
Miťucha: Miroslav Šindelář (Vlastní)
Jezuita: Josef Heriban (Vlastní)
Jezuita: Rudolf Jedlička (Vlastní)
Xenie: Zora Jehličková (Vlastní)
Chůva: Růžena Radová (Vlastní)
Ščelkalov: Josef Heriban (Vlastní)
Krčmářka: Ivana Mixová (Vlastní)
Strážný: Jiří Joran (Vlastní)
Bojar Chruščov: Jan Uhlíř (Vlastní)
Fjodor: Eva Pechánková (Vlastní)
Lžidimitrij: Ivo Žídek (Vlastní)
Osobní bojar: Viktor Kočí (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent režie: Miloslav Smrž
Inspicient: Ervín Schubert