Fotogalerie
Podzimní zahrada - 28.06.1957 B. Záhorský (Edvard Crossman), J.Petrovická (Sofie Tuckermanová)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 B. Záhorský (Edvard Crossman), K.Höger (Nick Denery)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 B. Záhorský (Edvard Crossman), V. Fabianová (Konstancie Tuckermanová)
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Bohuš (Bohumil) Záhorský (Edvard Crossman)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 J. Petrovická (Sofie Tuckermanová), V. Ráž (Frederik Ellis)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Jiřina Petrovická (Sofie Tuckermanová)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Karel Höger (Nick Denery)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Karel Höger (Nick Denery)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Lída Sudová, Leopolda Dostalová, Marie Vášová, Vlasta Fabianová
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Marie Vášová (Carrie Ellisová)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Olga Scheinpflugová (Rosa Griggsová)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Soběslav Sejk (Leo)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Vladimír Ráž (Frederik Ellis)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Vlasta Fabianová (Konstancie Tuckermanová)
Foto: Jaromír Svoboda
Podzimní zahrada - 28.06.1957 Vlasta Matulová (Nina Deneryová)
Foto: Jaromír Svoboda