Kulový král
Role
Berta Lobo, řečený Kulový král: Zdeněk Štěpánek
Jabach, řečený Pagát Ultimo: Ladislav Pešek
1. člen správní rady Stonova Trustu: Theodor Strejcius
2. člen správní rady Stonova Trustu: Čestmír Řanda, František Velebný
3. člen správní rady Stonova Trustu: Milan Friedl, Vladimír Bičík, Miloš Patočka
4. člen správní rady Stonova Trustu: Jan Plavka
Tajemník Stonův: Emil Konečný
Tajemník Papelendamův: Pravoš Nebeský
Tajemník Lobův: Viktor Roubal
Štěně: Josef Pehr
Vočko: Emil Bolek
Kumanis: Václav Voska
Ředitel věznice: Bohumil Machník
Správce věznice: Theodor Strejcius
Lepší pán: Emil Bolek
Obchodník s pánským prádlem: Bohumil Machník
Fotogalerie
Kulový král - 17.04.1948, Bedřich Karen (Stone)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Emil Bolek (Lepší pán)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Emil Bolek (Vočko)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, František Filipovský (Kníže)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Jiřina Steimarová (Marcella)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Jiřina Steimarová (Marcella)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Josef Gruss (Dr. Stryp)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Ladislav Pešek (Jabach, řečený Pagát Ultimo)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Ladislav Pešek (Jabach, řečený Pagát Ultimo)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Marie Ježková (Paní od pultu)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Miloš Hájek (Senátor)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, scéna
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Vlasta Fabianová (Anka)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Vlasta Fabianová (Anka), Ladislav Pešek (Jabach)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo), Vlasta Fabianová (Anka)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich
Kulový král - 17.04.1948, Zdeněk Štěpánek (Berta Lobo, řečený Kulový král)
Foto: Josef Heinrich