Valdštejnova smrt
Role
Valdštejn: Karel Šimanovský
Octavio Piccolomini: Josef Šmaha
Max Piccolomini: Jakub Seifert
Hrabě Trčka: Jiří Bittner
Baptista Seni: Edmund Chvalovský
Hraběnka Trčková: Otýlie Sklenářová
Vévodkyně z Friedlandu: Matylda Křepelová
Slečna z Neubrunů: Anna Turková
Plukovník Vrangl: Adolf Pštross, Pravoslav Řada
Deveroux: Alfréd Karbus
Švédský setník: Alois Sedláček
Major Geraldin: Karel Pulc
Rytmistr Neuman: František Morda
Jindřich Mercy: Josef Seifert
Pobočník Octavia Piccolominiho: Hynek Musil
Důstojník pluku Tiefenbachského: František Horník
Komorník vévody Friedlandského: Josef Karel Chramosta
Sloužící vévody Friedlandského: Ferdinand Koubek
Páže vévody Friedlandského: Kristina Holá, Anna Rufferová
Sloužící Octavia Piccolominiho: Antonín Pokorný