Seznam představení (Viktor Dintr)
Bílá nemoc - Činohra, sezona 1936/1937
Kde se žebrá (Nenarození) - Činohra, sezona 1937/1938
Smrt matky Jugovićů - Činohra, sezona 1934/1935