Smrt matky Jugovićů (Činohra)
Dne 02.12.1936 v 19:30
Národní divadlo
Předloha
Slavnostní představení na počest svátku jihoslovanského sjednocení.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Matka Jugovićů: Růžena Nasková (Vlastní)
První snacha: Jarmila Kronbauerová (Vlastní)
Dívka Kosovka: Vlasta Fabianová (Host)
Damjan Jugović: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Posel: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Jiný posel: Jan Pivec (Vlastní)
Stařec: Jiří Vasmut (Vlastní)
Jiný stařec: Karel Kolár (Vlastní)
Turek: Josef Gruss (Vlastní)
Jiný Turek: František Velebný (Vlastní)
Světluška: Jiřina Steimarová (Vlastní)
Jiná světluška: Marta Hanzlová (Vlastní)
Třetí světluška: Neuveden (Neuvedeno)
Žena: Milada Smolíková (Vlastní)
Jiná žena: Marie Ježková (Vlastní)
Třetí žena: Milada Horutová (Vlastní)
Chlapec: Jiřina Steimarová (Vlastní)
Jiný chlapec: Neuveden (Neuvedeno)
Druhá snacha: Marie Ježková (Vlastní)
Třetí snacha: Jarmila Bechyňová (Vlastní)
Čtvrtá snacha: Elena Hálková (Vlastní)
Pátá snacha: Eva Vrchlická (Vlastní)
Šestá snacha: Milada Horutová (Vlastní)
Sedmá snacha: Vlasta Dryáková (Vlastní)
Osmá snacha: Božena Šustrová (Vlastní)
Devátá snacha Andjelija: Božena Půlpánová (Vlastní)
Babka: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Slepec guslar: František Smolík (Vlastní)
Babky vnuk: Ivan Bernášek (Vlastní)
Pastevec: Ladislav Pešek (Vlastní)
Zajatec: Stanislav Neumann (Vlastní)
Jiný zajatec: Viktor Dintr (Vlastní)
Kopiník: Karel Jičínský (Vlastní)
U příležitosti státního svátku jihoslovanského.