Bílá nemoc (Činohra)
Dne 07.02.1937 v 15:00
Stavovské divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Dvorní rada Sigelius: Bedřich Karen (Vlastní)
Doktor Galén: Hugo Haas (Vlastní)
Maršál: Zdeněk Štěpánek (Vlastní)
První asistent: Jan Pivec (Vlastní)
Druhý asistent: Ladislav Pešek (Vlastní)
Otec: František Smolík (Vlastní)
Matka: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Dcera: Eliška (Ella) Poznerová (Vlastní)
Syn: Stanislav Neumann (Vlastní)
První malomocný: František Roland (Vlastní)
Druhý malomocný: Jaroslav Vojta (Vlastní)
Třetí malomocný: Jaroslav Průcha (Vlastní)
Novinář: Josef Gruss (Vlastní)
První profesor: Karel Jičínský (Vlastní)
Druhý profesor: Karel Kolár (Vlastní)
Třetí profesor: František Roland (Vlastní)
Čtvrtý profesor: Eduard Blažek (Vlastní)
Vrchní sestra: Marie Ježková (Vlastní)
Ministr zdravotnictví: Zvonimír Rogoz (Vlastní)
Generál: Jiří Vasmut (Host)
Pobočník maršálův: Viktor Dintr (Vlastní)
Tajemník maršálův: Karel Svoboda (Vlastní)
Úřední pán: František Velebný (Vlastní)
První novinář: Vítězslav Vejražka (Vlastní)
Druhý novinář: Ervín Švalb (Vlastní)
Třetí novinář: Svatopluk Beneš (Vlastní)
Čtvrtý novinář: Metoděj Paperstein (Vlastní)
Pátý novinář: Vojtěch Rubinstein (Vlastní)
Šestý novinář: Zvonimír Sintič (Vlastní)
Sedmý novinář: Josef Gale (Vlastní)
Detektiv: Karel Uher (Vlastní)
Baron Olaf Krog: Václav Vydra st. (Vlastní)
Anetta: Olga Scheinpflugová (Vlastní)
Mladý baron Krog: Ladislav Boháč (Vlastní)
Ministr propagandy: Otto Rubík (Vlastní)
Fotogalerie
Bílá nemoc - 29.01.1937 Bedřich Karen (Sigelius), Zdeněk Štěpánek (Maršál)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, divadelní cedule
Bílá nemoc - 29.01.1937, Fischer, Scheinpflugová, Čapek, Franke, Vydra st., Dostal, Štěpánek, Lom
Bílá nemoc - 29.01.1937, Haas, Poznerová, Scheinpflugová, Štěpánek, Karen, Čapek, Fischer
Bílá nemoc - 29.01.1937, Hugo Haas (Doktor Galén), Bedřich Karen (Dvorní rada Sigelius)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, Hugo Haas, Karel Čapek (snímek ze zkoušky)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, Karel Čapek, Otto Rubík, Otokar Fischer (snímek ze zkoušky)
Foto: Jaroslav Krejčí
Bílá nemoc - 29.01.1937, Karel Dostal, Otokar Fischer, Emil Franke, Karel Čapek (snímek z premiéry)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, Leopolda Dostalová (Matka), František Smolík (Otec)
Bílá nemoc - 29.01.1937, O. Fischer (šéf činohry) a F. Götz (dramaturg činohry), foto ze zkoušky
Foto: J. Mikota
Bílá nemoc - 29.01.1937, Václav Vydra st. (Baron Olaf Krog), Bedřich Karen (Dvorní rada Sigelius)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, Vlastislav Hofman (čb reprodukce návrhu scény)
Foto: Illek a Paul
Bílá nemoc - 29.01.1937, Zdeněk Štěpánek (Maršál)
Bílá nemoc - 29.01.1937, Zdeněk Štěpánek (Maršál)